Léirítear sa Chéad Ráithe den bhliain 2017 go raibh fás ioncaim ann agus gur tugadh tús áite do phríomhchaiteachas caipitil

04.04.17

Léirítear sa Chéad Ráithe den bhliain 2017 go raibh fás ioncaim ann agus gur tugadh tús áite do phríomhchaiteachas caipitil

04.04.17

  • Léirítear i dTuairisceán an Státchiste inniu gur thaifead an Státchiste easnamh €903 milliún don chéad ráithe den bhliain 2017. Is feabhas €266 milliún ó bhliain go bliain é sin i gcomparáid leis an tréimhse chéanna sa bhliain 2016.
  • Bhí na cánacha a fuarthas sa chéad ráithe den bhliain 2017 taobh thiar den phróifíl do thréimhse mhí Eanáir/mhí Feabhra/mhí an Mhárta (-€282 milliún nó -2.4%). Mar sin féin, is rud dearfach é gurb airde na fáltais a fuarthas ná na fáltais a fuarthas sa tréimhse chéanna anuraidh (+€356 milliún nó +3.2%) agus is léiriú é sin go bhfuil ár ngeilleagar ag fás.
  • an t-ollchaiteachas vótáilte ar sheirbhísí agus bonneagar poiblí 0.9% níos lú ná an phróifíl ach tá sé 5.5% níos mó ná an tréimhse chéanna anuraidh.

Ag labhairt dó faoi fhigiúirí an Státchiste inniu, dúirt Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais:

“Tá an Rialtas ag leanúint ar aghaidh ag comhlíonadh na ngealltanas a tugadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil ioncam ag sreabhadh isteach sa Státchiste go seasta chun déanamh amhlaidh. Is airde na fáltais a fuarthas ná iad sin a fuarthas sa tréimhse chéanna sa bhliain 2016. Feictear an chúis leis an méadú sin sna figiúirí a d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh inniu. Léirítear iontu gur laghdaigh an ráta dífhostaíochta do mhí an Mhárta 2017 go 6.4%. Tá na fáltais beagáinín taobh thiar de na hionchais don bhliain go dtí seo, áfach. Déanfaidh an Roinn Airgeadais faireachán ar an ngné sin agus cinnteoidh an Rialtas gur féidir cánacha a shocrú ag leibhéal cuí agus gur féidir íoc as seirbhísí poiblí tábhachtacha. Déanta na fírinne, tá an dréacht-Nuashonrú ar an gClár Cobhsaíochta le foilsiú an tseachtain seo chugainn agus bainfear leas as chun réamhaisnéisí eacnamaíocha agus fioscacha a leasú.”

Dúirt an tUas. Paschal Donohoe TD, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe:

“Is ábhar misnigh é go bhfuil na Ranna ag bainistiú caiteachais de réir a leithdháiltí. Ba faoi bhun na próifíle a bhí an caiteachas foriomlán ar sheirbhísí poiblí a sholáthar. Tá an infheistíocht chaipitil i mbonneagar pas beag chun tosaigh ar an bpróifíl agus i bhfad níos airde ná a bhí sí an bhliain seo caite, rud a léiríonn an caiteachas méadaithe ar an gclár tithíochta.”

CRÍOCH

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:

David Byrne - Preasoifigeach - pressoffice@finance.gov.ie - 086 026 7978

Ben Sweeney - Preasoifigeach - pressoffice@per.gov.ie - 085 806 9313